نحوه بازیابی توابع، رویه های ذخیره شده و جداول پاک شده در SQL Server

نحوه بازیابی توابع، رویه های ذخیره شده و جداول پاک شده در SQL Server

در این نوشته به طور کوتاه قصد داریم به نحوه بازیابی توابع، رویه های ذخیره شده و جداول پاک شده در SQL Server بپردازیم. مراحل زیر را طی کنید:

نحوه بازیابی توابع، رویه های ذخیره شده و جداول پاک شده در SQL Server

ادامه مطلب